Kobalt

název Kobalt
latinsky Cobaltum
anglicky Cobalt
francouzsky Cobalt
německy Cobalt
značka Co
protonové číslo 27
relativní atomová hmotnost 58,9332
Paulingova elektronegativita 1,88
elektronová konfigurace [Ar] 3d74s2
teplota tání 1768 K, 1495°C
teplota varu 3200 K, 2927°C
skupina 9 (VIII.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3