Kalifornium

název Kalifornium
latinsky Californium
anglicky Californium
francouzsky Californium
německy Californium
značka Cf
protonové číslo 98
relativní atomová hmotnost [251]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f106d07s2
teplota tání 1173 K, 900°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3