Kadmium

název Kadmium
latinsky Cadmium
anglicky Cadmium
francouzsky Cadmium
německy Cadmium
značka Cd
protonové číslo 48
relativní atomová hmotnost 112,411
Paulingova elektronegativita 1,69
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s2
teplota tání 594,22 K, 321,07°C
teplota varu 1040 K, 767°C
skupina 12 (II.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2