Jod

název Jod
latinsky Iodum
anglicky Iodine
francouzsky Iode
německy Iod
značka I
protonové číslo 53
relativní atomová hmotnost 126,90447
Paulingova elektronegativita 2,66
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p5
teplota tání 386,85 K, 113,7°C
teplota varu 457,4 K, 184,25°C
skupina 17 (VII.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -1, +1, +3, +5, +7