Jak tabulka vypadá?

Jak tabulka vypadá?

Tabulku je možné prezentovat v několika podobách. Nejčastější z nich je tzv. „dlouhá tabulka“, což je vlastně zkrácená verze rozšířené tabulky kde jsou vnitřně přechodné kovy vyjmuty a umístěny pod tabulkou.

Ve školách se občas setkáváme i s „velmi dlouhou tabulkou“ která ukazuje prvky aniž by se cokoli vyjímalo. Z prostorových důvodů není příliš často používaná i když je o něco pochopitelnější.

V jednotlivých buňkách je pak obvykle umístěna značka prvku, atomová hmotnost, elektronegativita, protonové číslo a skupenství při 20 °C. Bohužel tato čísla jsou umístěna v každém výtisku na jiné pozici, takže čtěte legendu.