Iridium

název Iridium
latinsky Iridium
anglicky Iridium
francouzsky Iridium
německy Iridium
značka Ir
protonové číslo 77
relativní atomová hmotnost 192,217
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d76s2
teplota tání 2739 K, 2466°C
teplota varu 4701 K, 4428°C
skupina 9 (VIII.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +4, +6