Indium

název Indium
latinsky Indium
anglicky Indium
francouzsky Indium
německy Indium
značka In
protonové číslo 49
relativní atomová hmotnost 114,818
Paulingova elektronegativita 1,78
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p1
teplota tání 429,75 K, 156,6°C
teplota varu 2345 K, 2072°C
skupina 13 (III.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3