Holmium

název Holmium
latinsky Holmium
anglicky Holmium
francouzsky Holmium
německy Holmium
značka Ho
protonové číslo 67
relativní atomová hmotnost 164,93032
Paulingova elektronegativita 1,23
elektronová konfigurace [Xe] 4f115d06s2
teplota tání 1734 K, 1461°C
teplota varu 2993 K, 2720°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3