Hassium

název Hassium
latinsky Hassium
anglicky Hassium
francouzsky Hassium
německy Hassium
značka Hs
protonové číslo 108
relativní atomová hmotnost [265]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d67s2
teplota tání
teplota varu
skupina 8 (VIII.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách