Hafnium

název Hafnium
latinsky Hafnium
anglicky Hafnium
francouzsky Hafnium
německy Hafnium
značka Hf
protonové číslo 72
relativní atomová hmotnost 178,49
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d26s2
teplota tání 2506 K, 2233°C
teplota varu 4876 K, 4603°C
skupina 4 (IV.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +4