Germanium

název Germanium
latinsky Germanium
anglicky Germanium
francouzsky Germanium
německy Germanium
značka Ge
protonové číslo 32
relativní atomová hmotnost 72,61
Paulingova elektronegativita 2,01
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p2
teplota tání 1211,4 K, 938,25°C
teplota varu 3093 K, 2820°C
skupina 14 (IV.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -4, +2, +4