Gallium

název Gallium
latinsky Gallium
anglicky Gallium
francouzsky Gallium
německy Gallium
značka Ga
protonové číslo 31
relativní atomová hmotnost 69,723
Paulingova elektronegativita 1,81
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p1
teplota tání 302,91 K, 29,76°C
teplota varu 2477 K, 2204°C
skupina 13 (III.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3