Gadolinium

název Gadolinium
latinsky Gadolinium
anglicky Gadolinium
francouzsky Gadolinium
německy Gadolinium
značka Gd
protonové číslo 64
relativní atomová hmotnost 157,25
Paulingova elektronegativita 1,2
elektronová konfigurace [Xe] 4f75d16s2
teplota tání 1585 K, 1312°C
teplota varu 3523 K, 3250°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3