Francium

název Francium
latinsky Francium
anglicky Francium
francouzsky Francium
německy Francium
značka Fr
protonové číslo 87
relativní atomová hmotnost [223]
Paulingova elektronegativita 0,7
elektronová konfigurace [Rn] 7s1
teplota tání 300 K, 27°C
teplota varu
skupina 1 (I.A)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1