Fermium

název Fermium
latinsky Fermium
anglicky Fermium
francouzsky Fermium
německy Fermium
značka Fm
protonové číslo 100
relativní atomová hmotnost [257]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f126d07s2
teplota tání 1800 K, 1527°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3