Europium

název Europium
latinsky Europium
anglicky Europium
francouzsky Europium
německy Europium
značka Eu
protonové číslo 63
relativní atomová hmotnost 151,964
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Xe] 4f75d06s2
teplota tání 1099 K, 826°C
teplota varu 1800 K, 1527°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3