Erbium

název Erbium
latinsky Erbium
anglicky Erbium
francouzsky Erbium
německy Erbium
značka Er
protonové číslo 68
relativní atomová hmotnost 167,26
Paulingova elektronegativita 1,24
elektronová konfigurace [Xe] 4f125d06s2
teplota tání 1770 K, 1497°C
teplota varu 3141 K, 2868°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3