Einsteinium

název Einsteinium
latinsky Einsteinium
anglicky Einsteinium
francouzsky Einsteinium
německy Einsteinium
značka Es
protonové číslo 99
relativní atomová hmotnost [252]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f116d07s2
teplota tání 1133 K, 860°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3