Dysprosium

název Dysprosium
latinsky Dysprosium
anglicky Dysprosium
francouzsky Dysprosium
německy Dysprosium
značka Dy
protonové číslo 66
relativní atomová hmotnost 162,5
Paulingova elektronegativita 1,22
elektronová konfigurace [Xe] 4f105d06s2
teplota tání 1680 K, 1407°C
teplota varu 2840 K, 2567°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3