Dubnium

název Dubnium
latinsky Dubnium
anglicky Dubnium
francouzsky Dubnium
německy Dubnium
značka Db
protonové číslo 105
relativní atomová hmotnost [262]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d37s2
teplota tání
teplota varu
skupina 5 (V.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách