Draslík

název Draslík
latinsky Kalium
anglicky Potassium
francouzsky Potassium
německy Kalium
značka K
protonové číslo 19
relativní atomová hmotnost 39,0983
Paulingova elektronegativita 0,82
elektronová konfigurace [Ar] 4s1
teplota tání 336,53 K, 63,38°C
teplota varu 1032 K, 759°C
skupina 1 (I.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1