Darmstadtium

název Darmstadtium
latinsky Darmstadtium
anglicky Darmstadtium
francouzsky Darmstadtium
německy Darmstadtium
značka Ds
protonové číslo 110
relativní atomová hmotnost [271]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d97s1
teplota tání
teplota varu
skupina 10 (VIII.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách