Curium

název Curium
latinsky Curium
anglicky Curium
francouzsky Curium
německy Curium
značka Cm
protonové číslo 96
relativní atomová hmotnost [247]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f76d17s2
teplota tání 1613 K, 1340°C
teplota varu 3383 K, 3110°C
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3