Cín

název Cín
latinsky Stannum
anglicky Tin
francouzsky Étain
německy Zinn
značka Sn
protonové číslo 50
relativní atomová hmotnost 118,71
Paulingova elektronegativita 1,96
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p2
teplota tání 505,08 K, 231,93°C
teplota varu 2875 K, 2602°C
skupina 14 (IV.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4