Chrom

název Chrom
latinsky Chromium
anglicky Chromium
francouzsky Chrome
německy Chrom
značka Cr
protonové číslo 24
relativní atomová hmotnost 51,9961
Paulingova elektronegativita 1,66
elektronová konfigurace [Ar] 3d54s1
teplota tání 2180 K, 1907°C
teplota varu 2944 K, 2671°C
skupina 6 (VI.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +6