Cesium

název Cesium
latinsky Caesium
anglicky Cesium
francouzsky Césium
německy Caesium
značka Cs
protonové číslo 55
relativní atomová hmotnost 132,90545
Paulingova elektronegativita 0,79
elektronová konfigurace [Xe] 6s1
teplota tání 301,59 K, 28,44°C
teplota varu 944 K, 671°C
skupina 1 (I.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1