Cer

název Cer
latinsky Cerium
anglicky Cerium
francouzsky Cérium
německy Cer
značka Ce
protonové číslo 58
relativní atomová hmotnost 140,116
Paulingova elektronegativita 1,12
elektronová konfigurace [Xe] 4f15d16s2
teplota tání 1068 K, 795°C
teplota varu 3633 K, 3360°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4