název Lawrencium
latinsky Lawrentium
anglicky Lawrencium
francouzsky Lawrencium
německy Lawrencium
značka Lr
protonové číslo 103
relativní atomová hmotnost [260]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d17s2
teplota tání 1900 K, 1627°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

název Nobelium
latinsky Nobelium
anglicky Nobelium
francouzsky Nobélium
německy Nobelium
značka No
protonové číslo 102
relativní atomová hmotnost [259]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d07s2
teplota tání 1100 K, 827°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2 ,+3

název Mendelevium
latinsky Mendelevium
anglicky Mendelevium
francouzsky Mendélévium
německy Mendelevium
značka Md
protonové číslo 101
relativní atomová hmotnost [258]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f136d07s2
teplota tání 1100 K, 827°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

název Fermium
latinsky Fermium
anglicky Fermium
francouzsky Fermium
německy Fermium
značka Fm
protonové číslo 100
relativní atomová hmotnost [257]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f126d07s2
teplota tání 1800 K, 1527°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

název Einsteinium
latinsky Einsteinium
anglicky Einsteinium
francouzsky Einsteinium
německy Einsteinium
značka Es
protonové číslo 99
relativní atomová hmotnost [252]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f116d07s2
teplota tání 1133 K, 860°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

název Kalifornium
latinsky Californium
anglicky Californium
francouzsky Californium
německy Californium
značka Cf
protonové číslo 98
relativní atomová hmotnost [251]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f106d07s2
teplota tání 1173 K, 900°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

název Berkelium
latinsky Berkelium
anglicky Berkelium
francouzsky Berkélium
německy Berkelium
značka Bk
protonové číslo 97
relativní atomová hmotnost [247]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f96d07s2
teplota tání 1259 K, 986°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3 ,+4

název Curium
latinsky Curium
anglicky Curium
francouzsky Curium
německy Curium
značka Cm
protonové číslo 96
relativní atomová hmotnost [247]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f76d17s2
teplota tání 1613 K, 1340°C
teplota varu 3383 K, 3110°C
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

název Americium
latinsky Americium
anglicky Americium
francouzsky Américium
německy Americium
značka Am
protonové číslo 95
relativní atomová hmotnost [243]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f76d07s2
teplota tání 1449 K, 1176°C
teplota varu 2880 K, 2607°C
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +4, +5, +6

název Plutonium
latinsky Plutonium
anglicky Plutonium
francouzsky Plutonium
německy Plutonium
značka Pu
protonové číslo 94
relativní atomová hmotnost [244]
Paulingova elektronegativita 1,28
elektronová konfigurace [Rn] 5f66d07s2
teplota tání 912,5 K, 639,35°C
teplota varu 3503 K, 3230°C
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +5, +6