Bor

název Bor
latinsky Borum
anglicky Boron
francouzsky Bore
německy Bor
značka B
protonové číslo 5
relativní atomová hmotnost 10,811
Paulingova elektronegativita 2,04
elektronová konfigurace [He] 2s22p1
teplota tání 2349 K, 2076°C
teplota varu 4200 K, 3927°C
skupina 13 (III.A)
perioda 2
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

 

Bor

Bor, jehož zkratka v periodické soustavě prvků je B, je nejlehčí prvek třetí hlavní skupiny. Svými vlastnostmi se řadí mezi polokovy. Je to prvek, který má vysoké body varu i tání. Narazit na něj můžeme ve dvou modifikacích. Jedna je amorfní, to znamená, že se jedná o látku, která nemá pravidelnou strukturu. Druhá je kovová , zde se řadí mezi velmi tvrdé prvky. Ve stupnici tvrdosti dosahuje vysokého čísla 9,3.

Vlastnosti boru

Díky své schopnosti zabraňovat pohlcování vápníku je velmi důležitý hlavně pro ženy v období menopauzy, kdy dochází k vápníkovým ztrátám.

Výskyt boru v přírodě

Čistý bor se v přírodě vyskytuje opravdu velmi minimálně a prakticky se objevuje pouze ve sloučeninách. Tyto sloučeniny boru jsou obsaženy v malém množství v půdě a v mořské vodě.  V přírodě se čistý vyskytuje minimálně, ale to nevadí,  protože takto se bor v praxi stejně téměř nevyužívá!

V sopečných plynech se vyskytuje známá kyselina boritá, tyto plyny jsou také jedním zdrojem, jak tento prvek získat.

Co se týče největších světových nalezišť, ta se nachází v USA, Turecku, Tibetu a Peru.

Využití boru

Největší využití tohoto polokovu je pravděpodobně ve sklářském průmyslu. Zde je využíván jako přísada do skelných vláken, a to hlavně pro svou vysokou odolnost. Využívá se i při výrobě emailů a glazur na zdobení keramiky.

Jeho sloučeniny a bor samotný barví plamen do velice intenzivní zelené barvy.

Bor patří mezi minimum prvků, které by se eventuelně daly použít jako zdroj energie (palivo) pro nukleární fúzi. To je proces, při němž se slučují lehká atomová jádra a přitom se uvolňuje velké množství energie.

U jaderného využití ještě chvíli zůstaneme, protože tady má ještě jedno uplatnění. Díky jeho neutrální schopnosti dokáže udržet některé reakce neradioaktivní. Například často používanou sloučeninu lithia a helia. Vyrábí se z něj řídící tyče v reaktorech.