Bohrium

název Bohrium
latinsky Bohrium
anglicky Bohrium
francouzsky Bohrium
německy Bohrium
značka Bh
protonové číslo 107
relativní atomová hmotnost [262]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d57s2
teplota tání
teplota varu
skupina 7 (VII.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách