Bismut

název Bismut
latinsky Bismuthum
anglicky Bismuth
francouzsky Bismuth
německy Bismut
značka Bi
protonové číslo 83
relativní atomová hmotnost 208,98038
Paulingova elektronegativita 2,02
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p3
teplota tání 544,4 K, 271,25°C
teplota varu 1837 K, 1564°C
skupina 15 (V.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -3, +3, +5