Berkelium

název Berkelium
latinsky Berkelium
anglicky Berkelium
francouzsky Berkélium
německy Berkelium
značka Bk
protonové číslo 97
relativní atomová hmotnost [247]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f96d07s2
teplota tání 1259 K, 986°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3 ,+4