Baryum

název Baryum
latinsky Baryum
anglicky Barium
francouzsky Baryum
německy Barium
značka Ba
protonové číslo 56
relativní atomová hmotnost 137,327
Paulingova elektronegativita 0,89
elektronová konfigurace [Xe] 6s2
teplota tání 1000 K, 727°C
teplota varu 2143 K, 1870°C
skupina 2 (II.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2