Jak tabulka vypadá?

Tabulku je možné prezentovat v několika podobách. Nejčastější z nich je tzv. „dlouhá tabulka“, což je vlastně zkrácená verze rozšířené tabulky kde jsou vnitřně přechodné kovy vyjmuty a umístěny pod tabulkou.

Celý článek

název Lawrencium
latinsky Lawrentium
anglicky Lawrencium
francouzsky Lawrencium
německy Lawrencium
značka Lr
protonové číslo 103
relativní atomová hmotnost [260]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d17s2
teplota tání 1900 K, 1627°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

název Nobelium
latinsky Nobelium
anglicky Nobelium
francouzsky Nobélium
německy Nobelium
značka No
protonové číslo 102
relativní atomová hmotnost [259]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d07s2
teplota tání 1100 K, 827°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2 ,+3

název Mendelevium
latinsky Mendelevium
anglicky Mendelevium
francouzsky Mendélévium
německy Mendelevium
značka Md
protonové číslo 101
relativní atomová hmotnost [258]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f136d07s2
teplota tání 1100 K, 827°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

název Fermium
latinsky Fermium
anglicky Fermium
francouzsky Fermium
německy Fermium
značka Fm
protonové číslo 100
relativní atomová hmotnost [257]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f126d07s2
teplota tání 1800 K, 1527°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

název Einsteinium
latinsky Einsteinium
anglicky Einsteinium
francouzsky Einsteinium
německy Einsteinium
značka Es
protonové číslo 99
relativní atomová hmotnost [252]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f116d07s2
teplota tání 1133 K, 860°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3