Astat

název Astat
latinsky Astatium
anglicky Astatine
francouzsky Astate
německy Astat
značka At
protonové číslo 85
relativní atomová hmotnost [210]
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p5
teplota tání 575 K, 302°C
teplota varu
skupina 17 (VII.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -1, +1, +3, +5, +7