Arzen

název Arzen
latinsky Arsenicum
anglicky Arsenic
francouzsky Arsenic
německy Arsen
značka As
protonové číslo 33
relativní atomová hmotnost 74,9216
Paulingova elektronegativita 2,18
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p3
teplota tání 1090 K, 817°C
teplota varu 887 K, 614°C
skupina 15 (V.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -3, +3, +5