Argon

název Argon
latinsky Argon
anglicky Argon
francouzsky Argon
německy Argon
značka Ar
protonové číslo 18
relativní atomová hmotnost 39,948
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Ne] 3s23p6
teplota tání 83,8 K, -189,35°C
teplota varu 87,3 K, -185,85°C
skupina 18 (VIII.A)
perioda 3
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách