Antimon

název Antimon
latinsky Stibium
anglicky Antimony
francouzsky Antimoine
německy Antimon
značka Sb
protonové číslo 51
relativní atomová hmotnost 121,76
Paulingova elektronegativita 2,05
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p3
teplota tání 903,78 K, 630,63°C
teplota varu 1860 K, 1587°C
skupina 15 (V.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -3, +3, +5