Americium

název Americium
latinsky Americium
anglicky Americium
francouzsky Américium
německy Americium
značka Am
protonové číslo 95
relativní atomová hmotnost [243]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f76d07s2
teplota tání 1449 K, 1176°C
teplota varu 2880 K, 2607°C
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +4, +5, +6